QUE HÀN CHUYÊN DÙNG CHO CÁC LOẠI INOX THÉP TRẮNG

Philstain 307

Tiêu chuẩn E307L - 16

Philarc 308L

Tiêu chuẩn E308L - 16

Philstain 310 - chịu nhiệt

Tiêu chuẩn E310 - 16

Philarc 309L

Tiêu chuẩn E309L - 16

Philstain 312 - chống nứt

Tiêu chuẩn E312 - 16

Philarc 316L

Tiêu chuẩn E316L - 16