Philstain 310

Que hàn nối, hàn chống nứt, hàn lớp nền cho các que hàn khác. Ưu điểm là độ dẻo dai cao.