QUE HÀN CHỐNG CHỊU MÀI MÒN

Philhard 610 LH

Tiêu chuẩn DF2B-600B

Philhard 711

Tiêu chuẩn EFeCr-AL; DIN 5555; E10-UM-60-GRZ

Philhard 713

Tiêu chuẩn DIN 8555; E10-UM-65-GRZ

Sugarhard 718S

Tiêu chuẩn DIN 8555; E10-UM-65-G