QUE HÀN ĐỒNG

Copper 39 (AWS A5.6 E Cu)

Hàn sửa chữa các chi tiết bằng đồng vàng , đồng đỏ như tượng đồng, mặt bích đồng, các chi tiết máy móc bằng đồng khác