Philarc 316L

Que hàn chịu được hóa chất, muối biển. Sử dụng để hàn các chi tiết trong nhà máy hóa chất, xà phòng... các máy móc hoạt động gần biển, trong môi trường nước mặn.