QUE HÀN INOX THÉP TRẮNG

Philarc 309L

philstain 310

Philstain 310

philstain 312

Philstain 312

philarc 316L

Philarc 316L

Philstain 307

philarc 308L

Philarc 308L

QUE HÀN CHỐNG CHỊU MÀI MÒN

sugarhard 718s

Sugarhard 718S

philhard 711

Philhard 711

philhard 713

Philhard 713

Philhard 610 LH

QUE HÀN ĐẶC CHỦNG KHÁC

philcast feni

Philcast Fe-Ni

philcast ni

Philcast Ni

nikelarc 182

Nikelarc 182

Copper 39

KINH NGHIỆM

Que hàn củi trấu

Chuyên hàn trục vít máy ép củi trấu

Que hàn trục vít đùn gạch

Chuyên hàn trục vít máy đùn ép gạch

Quy trình hàn phục hồi cho búa đập, roto và các chi tiết chịu mài mòn dạng va đập >>> link

Que hàn chống mòn cho trục vít củi trấu, củi than, củi mùn cưa >>> link

Ứng dụng que hàn trong ngành nhiệt điện, thủy điện, dầu khí >>> link

Que hàn Philarc dùng cho ngành khai thác khoáng sản >>> link

Ứng dụng que hàn chống mòn trong ngành mía đường >>> link

Các ứng dụng que hàn trong nhà máy xi măng >>> link

Ứng dụng trong nhà máy gạch ngói, đất sét nung >>> link

Kỹ thuật hàn đắp cứng – Chống mài mòn >>> link